#my_love_collection
Chưa đủ nhiều kinh nghiệm yêu đương, hẹn hò để nói về chuyện tình của Seb và Mia trong Lalaland. Chưa đủ hiểu vì sao kết thúc và vì sao không tiếp tục. (khi cả 2 vẫn còn yêu nhau và chẳng có rào cản gì chia cắt!  ) Continue reading “Về la la land”

Advertisements