Tui đã sưu tầm câu chuyện tình của vua Duy Tân ở note này. Nhưng vẫn còn băn khoăn về 1 điều: “Vì sao 1 bậc anh tài, quân vương như vua Duy Tân lại chọn một người yêu/vợ là bà Vàng?” Vì vốn dĩ, tôi có quan điểm và tin rằng: “Nồi nào vung nấy!” Ngoại trừ hôn nhân sắp đặt, Continue reading “Bà Hoàng Phi buồn!”

Advertisements