Search

myhuongnotes

I don't have definitions for success and failure, but I have lessons

Tag

zen

Dạo này trời hay mưa…

…chả hiểu sao, dạo này trời mưa nhiều, và mình chẳng phiền lòng với mưa, dù cho mưa làm mình bất tiện hơn nhiều. Chở hàng cũng khó, di làm cũng phiền, đi chợ cũng cực… Continue reading “Dạo này trời hay mưa…”

Kiếm nhiều tiền hơn, hay ko thèm xỉa đến tiền?

Nếu Tiền làm mình vui, vậy có nhiều tiền sẽ vui lên nhiều. Càng nhiều càng vui, phải ko?

Muốn vui lên thì bơm tiền vào. Thế là vui! Continue reading “Kiếm nhiều tiền hơn, hay ko thèm xỉa đến tiền?”

Blog at WordPress.com.

Up ↑